REGULAMIN WYCIECZEK STOWARZYSZENIA KLUB 80 ROWERÓW - KRAKÓW

 

1. Stowarzyszenia Klub 80 Rowerów – Kraków z siedzibą w Krakowie. Zrzesza tych, których pasją jest rower. Uczestnictwo w wydarzeniach jest całkowicie dobrowolne.

2. W wycieczkach może brać udział każdy. Uczestnik poprzez udział w wycieczce akceptuje ten regulamin.

3. Stowarzyszenie Klub 80 Rowerów – Kraków składa się z: 

– członków nieoficjalnych – czyli każdej osoby, która pojawia się na wycieczce;

– członków oficjalnych Stowarzyszenia (przyjętych zgodnie z Regulaminem działalności Stowarzyszenia – są to osoby, które min. 3 razy wzięły udział w wycieczce organizowanej przez Stowarzyszenie, wypełniły deklarację i wpłaciły roczną opłatę członkowską.

4. Wycieczki organizuje koordynator lub przewodnicy Stowarzyszenia z pomocą innych chętnych do współpracy uczestników w ramach statutowej działalności propagowania turystyki i krajoznawstwa, zdrowego, aktywnego stylu życia oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

5. W wycieczkach rowerowych może uczestniczyć każdy miłośnik tej formy rekreacji, niezależnie czy jest oficjalnym, czy nieoficjalnym członkiem naszego Stowarzyszenia.

6. Wycieczki są bezpłatne dla każdego uczestnika.

7. Biorąc udział w wycieczkach lub spotkaniach Stowarzyszenia uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz filmików wykonanych przez nasze Stowarzyszenie na naszych portalach video, FB oraz stronie www.

8. Celem wyjazdów jest doskonalenie formy fizycznej, dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne, odpoczynek psychiczny po całym tygodniu pracy lub nauki oraz poznawanie uroków bliższych i dalszych zakątków kraju, Europy i świata.

9. Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują ogólne przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych.

10. Każdy uczestnik wycieczki w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz zachowanie na trasie. Nie utrudnia jazdy innym rowerzystom i nie stwarza zagrożeń. Każdy uczestnik odpowiada za siebie i osoby w swoim otoczeniu.

11. Zalecana jest jazda w kasku ochronnym.

12. Propozycje tras i wycieczek może zgłaszać każdy uczestnik wycieczek.

13. Dłuższe wyjazdy (kilkudniowe) organizowane są według odrębnych planów.

14. Długość i trudność trasy oraz tempo jazdy dostosowane są do możliwości całej grupy i poszczególnych grup tak, aby nikt z uczestników nie pozostał sam na drodze.

15. Wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach. Jeździmy w grupie i myślimy o każdym z osobna.

16. Prowadzone współzawodnictwo jest formą zachęty i mobilizacji do uczestnictwa w kolejnych wycieczkach.

17. Zasady punktacji i nagradzania:

a. Do punktacji zalicza się każdy organizowany przez nas wyjazd, w którym wzięło udział min. 5 osób

b. Jeden przejechany w grupie kilometr odpowiada jednemu punktowi.

c. Fundusz na nagrody jest finansowany ze składek członkowskich.

d. Nagradzane są 3 najbardziej aktywne osoby w Stowarzyszeniu, które zebrały w ciągu roku największą liczbę punktów.

18. Dodatkowe przywileje członków oficjalnych Stowarzyszenia:

a. Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje jednorazowo koszulkę;

b. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do zniżek w miejscach, z którymi uda się nawiązać Stowarzyszeniowi współpracę.

19. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Klubu 80 Rowerów – Kraków należy:

a. Wziąć udział w min. 3 wycieczkach Stowarzyszenia;

b. Wypełnić deklarację członka wspierającego Stowarzyszenia Klub 80 Rowerów – Kraków;

c. Dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia w tytule przelewu: „imię i nazwisko – opłata członkowska”;

d. W przypadku osób poniżej 18. roku życia przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz posiadać kartę rowerową i kask na wycieczce.

20. Podpisanie deklaracji lub uczestniczenie w wycieczkach oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.

21. Oficjalne stosowane przez Stowarzyszenie media, służące do komunikacji to:

a. Strona internetowa: www.klub80rowerow.pl;

b. Fanpage na Facebook’u: Stowarzyszenie Klub 80 Rowerów - Kraków;

c. Grupa Rekreacyjna na Facebook`u: Stowarzyszenie Klub 80 Rowerów-Kraków: https://www.facebook.com/groups/stowarzyszenieklub80rowerowrekreacyjna

d. Grupa Jurajska na Facebook`u: Stowarzyszenie Klub 80 Rowerów-Kraków: https://www.facebook.com/groups/stowarzyszenieklub80rowerowjurajska

22. Uczestnicy mogą samodzielnie ubezpieczyć się na wycieczkę.

23. Osoba, która nie akceptuje powyższych punktów regulaminu lub je świadomie łamie robi to na własną odpowiedzialność.

24. Informacje dodatkowe:

a. W czasie udziału w wyciecze należy przestrzegać zasad o bezpieczeństwie w ruchu drogowym:

– kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób;

– na przedzie grupy jedzie przewodnik lub koordynator;

– na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być mniejsza niż 200 m;

– odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 – 5 m;

– dopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, jeśli nie stwarza to zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego;

– podczas jazdy w grupie, każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

b. Uczestnik wycieczki powinien posiadać:

– technicznie sprawny rower

– właściwy do warunków atmosferycznych ubiór;

– zapasową dętkę.

c. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane przez uczestników wycieczki oraz osób trzecich.

d. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością uczestników wycieczki, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.

e. Wycieczkę prowadzi przewodnik lub koordynator, który dyktuje tempo, wybiera drogę, wyznacza osoby do pomocy przy prowadzeniu wycieczki. Koordynatora lub przewodnika wycieczki nie wolno wyprzedzać, chyba że za jego zgodą. Wyprzedzając koordynatora lub przewodnika, uczestnik wycieczki robi to na własne ryzyko.

 Regulamin opracował Mirosław Kosowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub 80 Rowerów - Kraków.